Oferta produktowa Marshall Real Estate została stworzona tak, by każdy mógł odnaleźć swoją wymarzoną przestrzeń bez względu na to czy poszukuje drugiego domu czy apartamentu w centrum miasta.

Zaplanowanie strategii sprzedażowej i aktywna sprzedaż projektów. Sprzedaż inwestycji deweloperskich. Dobry projekt deweloperski to część sukcesu. Zaraz po nim, to sprzedaż warunkuje wysokość zysku dewelopera.

Zaoszczędź 23% - odzyskaj VAT

Nabywając apartament z myślą o jego wynajmie krótkoterminowym, mamy możliwość odliczenia pełnego podatku VAT. W przypadku lokali użytkowych wynosi on aż 23%. W celu odliczenia podatku nie jest konieczne prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej. Warunkiem jest jednak wykorzystanie zakupionej nieruchomości do wykonywania czynności opodatkowanych (np. wynajmu krótkoterminowego).

Kto jest uprawniony do odzyskania VAT?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Warunkiem odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup apartamentu jest posiadanie statusu czynnego podatnika VAT. Odliczenie podatku VAT w praktyce oznacza pomniejszenie podatku należnego VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę zakupu lokalu. Jeśli osoby prowadzące działalność gospodarczą do tej pory korzystały ze zwolnienia od opodatkowania VAT, konieczne jest złożenie formularza VAT-R przed początkiem miesiąca, w którym nastąpi rezygnacja ze zwolnienia. Formularz powinien zostać złożony w miesiącu poprzedzającym wpłatę pierwszej transzy. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja ze zwolnienia oznacza konieczność naliczania podatku VAT od całej sprzedaży, dokonywanej w ramach działalności gospodarczej.

Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej

Osoby fizyczne powinny niezwłocznie zarejestrować się w odpowiednim urzędzie skarbowym w celu uzyskania statusu czynnego podatnika VAT. Należy więc wypełnić formularz VAT-R. Zgłoszenie powinno zostać dokonane przed otrzymaniem pierwszej faktury bądź podpisaniem umowy notarialnej. Rejestracja jako podatnik VAT nie jest równoznaczne z podjęciem działalności gospodarczej.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc odzyskać VAT nie prowadząc działalności gospodarczej?

posiadanie statusu zarejestrowanego, czynnego podatnika VAT

prowadzenie wynajmu lokalu, w rozumieniu ustawy o VAT

posiadanie dokumentów uprawniających do odliczenia podatku VAT wymienionych w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w tym faktury VAT za zakup lokalu)

Ważne!

Zwrot podatku VAT jest możliwy w przypadku wykorzystywania apartamentu do wykonywania czynności opodatkowanych (np. wynajmu dla turystów), z wyłączeniem użytku prywatnego. Używanie nieruchomości do celów prywatnych nie pozwala na zwrot całości naliczonego podatku. Z tego też względu, nie jest możliwy zwrot podatku w przypadku zakupu lokalu objętego 8% stawką VAT do celów mieszkaniowych.

Jak działa VAT?

Rozpatrzmy zakup apartamentu o wartości 615 000 zł. W cenie mieści się aż 115.000 zł VAT (23% z 500.000 zł). Kwoty VAT w przypadku lokali użytkowych są wysokie – warto zatem zainteresować się możliwością ich odzyskania, zwłaszcza, że nie wymaga to wpisu do CEIDG.

PrzykładSprzedaż lokalu za 500 000 zł netto (+115 000 zł VAT)

W jakim czasie następuje zwrot VAT?

60dni

w terminie 60 dni od złożenia wniosku

jeżeli podatnik wykonał w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy zwrot, jakąkolwiek czynność opodatkowaną

180dni

w terminie 180 dni

gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym żadnej czynności opodatkowanej.

O szczegóły zapytaj Twojego opiekuna Marshall Real Estate – przedstawi kolejne kroki i przeprowadzi przez cały proces przybliżając Cię do odzyskania VAT z zakupu wymarzonej nieruchomości.