Sprzedaż apartamentów w naszych inwestycjach odbywa się bez zakłóceń

Jesteśmy otwarci na
wideorozmowę

Dbając o Państwa i nasze zdrowie zachęcamy również do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Sprzedaż apartamentów w naszych inwestycjach odbywa się bez zakłóceń
Jesteśmy otwarci na wideorozmowę Dbając o Państwa i nasze zdrowie zachęcamy również do kontaktu telefonicznego lub e-mail.
577 080 006    kontakt@marshallre.pl
Spotkania w biurze odbywają się wyłącznie w umówionych godzinach i przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa zalecancyh przez GIS.
Zapraszamy do obserwowania nas na LinkedIn oraz Facebook

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Administratorem podanych danych osobowych jest Marshall Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 03-699, ul. Uznamska 12/5 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000843974. Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w całości: 20 000 PLN. NIP: 5242901821. Wszelkie informacje dotyczące celów i sposobów przetwarzania oraz dotyczące praw przysługujących osobom, których dane osobowe dotyczą, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce prywatności – Marshall Real Estate