Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia  Marshall Real Estate Sp. z o.o. 03-699 Warszawa, ul. Uznamska 12/5  , usług drogą elektroniczną w serwisie marshallre.pl

Podstawy Prawne niniejszego regulaminu:
Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne ze zm. (Dz.U.2019.0.2460);
Ustawa Śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  ze zm. (Dz.U.2020.0.344) ;
Rodo: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2
Ustawa ODO: ustawa z dnia 24 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

§ 1 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej,  a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do MARSHALL REAL ESTATE, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą MARSHALL REAL ESTATE wyrażoną na piśmie.
 2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.    informujemy, iż stosujemy tzw. cookies – to jest informacje zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które następnie serwery mogą odczytać przy połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tak zwane “ciasteczka”) stanowią dane – w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszego. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tego serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co pozwala na ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, pisele serwisów społecznościowych i google maps.
  2.  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; google analitycs
  4.  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 7. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować pewne utrudnienia podczas korzystania z niektórych funkcji naszego serwisu internetowego. Wyłączenie opcji zapisywania cookies na urządzeniu końcowym nie spowoduje natomiast całkowitego braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszym serwisie internetowym.
 8. Pliki cookies mogą być zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 10. Informujemy, iż  MARSHALL REAL ESTATE dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z naszego serwisu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. `Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego, Strony Internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez MARSHALL REAL ESTATE, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 12. MARSHALL REAL ESTATE oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 13. Z serwisu przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.

§ 2 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Marshall Real Estate dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
 2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych o Marshall Real Estate  i produktach, które znajdują się w jego ofercie. Nie stanowią one oferty w myśl przepisów Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), jak również nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.
 3. Marshall Real Estate  dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
 4. Niniejsza Strona zawiera łącza do innych stron internetowych, które zamieszczone zostały wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Informuje się Użytkowników, iż witryny, do których prowadzą, mogą mieć własne regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać podczas ich przeglądania. Marshall Real Estate wskazuje, iż nie ponosi on odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.

§ 3 Usługi nieodpłatne serwisu

 1. MARSHALL REAL ESTATE świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. umożliwienie dostępu do treści zamieszczonych w  Serwisie,
  2. Kontakt przez Zakładkę Strona Główna –  Zostaw kontakt, aby otrzymać ofertę. Użytkownik podając swoje dane : adres e-mail, imię, nazwisko, telefon prosi o przesłanie oferty Administratora.  Odpowiedź na zadane pytanie Użytkownik otrzymuje niezwłocznie,  podany adres poczty elektronicznej. 
  3. Kontakt przez zakładkę – Użytkownik : A ty jakiej nieruchomości szukasz? Użytkownik zostawiając swoje dane osobowe, Imię nazwisko , e mail, numer telefonu prosi  o kontakt z ekspertem, który przedstawi ofertę spełniającą oczekiwania Użytkownika. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia kilku dobrowolnych okienek w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych tj. wysyłanie ofert Administratora i firm współpracujących, oraz przesyłania ofert pocztą elektroniczną lub/i telefonicznie. Użytkownik może wycofać zgodę w każdej chwili wysyłając mail na adres: kontakt@marshallre.pl
  4. Przesłania wiadomości przez zakładkę – Developer – Poznaj nasz bliżej : Zakładka przeznaczona jest dla Developerów chcących nawiązać współpracę. Użytkownik zostawiając swoje dane osobowe, Imię nazwisko , e mail. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia kilku dobrowolnych okienek  w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych tj. wysyłanie ofert Administratora i firm współpracujących, oraz przesyłania ofert pocztą elektroniczną lub/i telefonicznie. Użytkownik może wycofać zgodę w każdej chwili wysyłając mail na adres: kontakt@marshallre.pl
  5. Kontakt przez zakładkę – Kariera – Dołącz do naszego zespołu.  Zakładka przeznaczona jest dla pracowników lub firm  chcących dołączyć do zespołu Administratora.  Użytkownik zostawiając swoje dane osobowe, Imię nazwisko , e mail lub/i załączając plik np. CV, aplikuje o pracę u Administratora.

   Pliki CV przechowujemy  6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia kilku dobrowolnych okienek  w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych tj. wysyłanie ofert Administratora i firm współpracujących, oraz przesyłania ofert pocztą elektroniczną lub/i telefonicznie. Użytkownik może wycofać zgodę w każdej chwili wysyłając mail na adres: kontakt@marshallre.pl
 2. Usługi wskazane ust. 1  świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Administrator dokłada starań, aby zrealizować usługi wskazanych w pkt. 1 bez zbędnej zwłoki.
 3. Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wymienionych w § 3 pkt.1aw momencie wejścia na stronę Serwisu. Umowa rozwiązuje się w momencie jego opuszczenia.
 4. Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wymienionych w § 3 pkt.1 b-ew momencie wysłania zapytania.  Umowa rozwiązuje się w momencie jej zrealizowania.
 5. Użytkownik zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody MARSHALL REAL ESTATE  nie będzie wykorzystywać kopii bądź części niniejszej Strony lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony czy uzyskanie przysługujących mu praw dostępu.
 7. Użytkownik Strony jest zobowiązany do korzystania z serwisu  zgodnie z jej przeznaczeniem.
 8. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem  oraz niniejszym Regulaminem

§ 4 Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Serwisie

 1. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 2. Dane Administratora Danych osobowych: Marshall Real Estate Sp. z o.o. , ul Uznamska 12 lok. 5 , 03-699 Warszawa.
 3. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: kontakt@marshallre.pl.
 4. Cel,  podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
  1. zawarcia i wykonania  umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
  2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np.  przepisy podatkowe,
  3. dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1fc RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) –  przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,
  4. w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora ( podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5,
  5. marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing do czasu jej wycofania,
  6. odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez okres lat 5
  7. w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody.
 5. Rodzaj i sposób  pozyskiwanych danych:
  Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania.  Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.  Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.
  Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych,  konkursów, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2 lub postepowanie zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.
 6. Przekazywanie danych 
  – Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:
  1. obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu,
  2. podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe,  doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i technicznych, Kancelarii prawnych, obsługujących wierzytelności),
  3. firmom kurierskim, firmom obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.
 7. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)
  Mają Państwo prawo do złożenia wniosku  (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:
  1. sprostowanie danych
  2. usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym
  3. ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych
  4. dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię
  5. przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)
  6. prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, ze nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. MARSHALL REAL ESTATE zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z  jest zawiadomić o tym fakcie MARSHALL REAL ESTATE.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2020