Pompy ciepła i fotowoltaika

Instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzacji zostanie zrealizowana poprzez zastosowanie niezwykle wydajnych rewersyjnych gruntowych pomp ciepła. System opierający się na układzie czterech jednosprężarkowych pomp zapewni funkcję ogrzewania, ale również chłodzenia w cieplejsze dni.  Charakteryzuje się on najniższymi kosztami eksploatacyjnymi ze wszystkich znanych systemów. Ponadto, zapewnia do 85% udziału energii odnawialnej oraz redukcje emisji o ponad 50%. Przy opcjonalnym podłączeniu budynków do systemu ogniw fotowoltaicznych możliwe jest zredukowanie zapotrzebowania energetycznego budynków do zera.

Wykorzystanie wód deszczowych

Zasoby wody zabezpieczone są poprzez retencjonowanie wód deszczowych w specjalnie zaprojektowanych zbiornikach. Podlegają one samo filtracji dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych roślin. Dzięki temu, możliwe jest zachowanie zielonego krajobrazu poprzez nie inwazyjne wykorzystanie terenu.

Realizacja inwestycji

Prace budowlane z zastosowaniem „zielonego budownictwa” realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ostatnim czasie na terenie inwestycji zostały wykonane niezbędne prace zamykające kolejny etap budowy osiągając tym samym stan surowy zamknięty odpowiadający 80% postępu budowy. Unikatowa lokalizacja projektu, rozwiązania ekologiczne jak również zaawansowanie realizacji projektu powodują duże zainteresowanie wśród klientów szukających apartamentów służących zarówno do celów wypoczynku jak i osiągania przychodu z najmu.

 

Inspirowany otoczeniem łąk i lasów projekt Enklawa Polany, realizowany jest z zastosowaniem tzw. „zielonego budownictwa”. Rozwiązania przyczyniające się do utrzymania środowiska naturalnego oraz mające wpływ na zmniejszenie kosztów eksploatacji apartamentów przejawiają się w wykorzystaniu ekologicznych materiałów, zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań oraz oszczędnym gospodarowaniu surowcami w całym procesie budowlanym.